Ostatní / Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové.

Deutsch 5

  • - - 2002901100 10: S obsahem sušiny nižším než 12 % hmotnostních
  • - - - 2002901100 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg
  • - - - 2002901900 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg
  • - - 2002903100 10: S obsahem sušiny nejméně 12 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních
  • - - - 2002903100 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg
  • - - - 2002903900 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg
  • - - 2002909100 10: S obsahem sušiny vyšším než 30 % hmotnostních
  • - - - 2002909100 80 (2/0) : V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg
  • - - - 2002909900 80 (2/0) : V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg