Připravené pigmenty, připravená kalidla, připravené barvy a podobné přípravky.

Deutsch 2 English 1 Español 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o nehořlavý,…

Dle deklarovaných údajů se jedná o nehořlavý, vodou ředitelný bor-nitridový nátěr, který se používá na keramické výrobky.

Vzhled: přípravek bílé barvy, bez zápachu. Účel a způsob použití: přípravek je určen na keramické povrchy, které přichází do styku s taveninou neželezných kovů, např. keramické žlaby, pánvičky, trubky.

Aplikuje se máčením, štětcem nebo pomocí stříkací pistole. Po aplikaci se nechává nátěr zaschnout, v ojedinělých případech se vysouší při teplotě 350 °C.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: VODA CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY KERAMIKA PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ BOR