Ostatní / Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803.

  • - - - 4804591000 80: Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem
  • - - - 4804599000 80: Ostatní