Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 1302110000 10: Rostlinné šťávy a výtažky
 • - - 1302110000 80: Opium
 • - - 1302120000 80: Z lékořice
 • - - 1302130000 80 (4/1) : Z chmele
 • - - 1302140000 80: Z chvojníku (Ephedry)
 • - - 1302190000 80 (2/13) : Ostatní
 • - 1302200000 80 (2/0) : Pektinové látky, pektináty a pektany
 • - 1302310000 10: Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené
 • - - 1302310000 80: Agar-agar
 • - - 1302320000 80 (2/0) : Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené
 • - - 1302390000 80 (0/4) : Ostatní