Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet způsobilých k lidskému požívání.

Deutsch 19

Dle údajů žadatele se jedná o živý měkký…

nevhodné pro lidskou spotřebu; živé; pro akvária

Dle údajů žadatele se jedná o živý měkký korál. Další deklarované údaje: Živý korál - Acropora Spp. - Větevník - je určen pro pěstování v okrasných mořských akváriích, není způsobilý k lidskému požívání.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: NEVHODNÉ PRO LIDSKOU SPOTŘEBU ŽIVÉ PRO AKVÁRIA

Dle údajů žadatele se jedná o živý měkký…

pro přepravu zboží; nevhodné pro lidskou spotřebu; z kamene;…

Dle údajů žadatele se jedná o živý měkký korál. Další deklarované údaje: Živý korál - Dendronephthya aasp. – je dovážen na substrátu živé korálové skály – Scleractinia.

Korál žije v přírodě přisedle na korálové skále, proto nemůže být živý bez ní transportován.

Korál je určen pro pěstování v okrasných mořských akváriích, není způsobilý k lidskému požívání.

Dovoz korálové skály (Scleractinia spp.) podléhá povolení CITES. Podstatný charakter tomuto zboží dává živý korál Dendronephthya aasp.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PRO PŘEPRAVU ZBOŽÍ NEVHODNÉ PRO LIDSKOU SPOTŘEBU Z KAMENE ŽIVÉ PRO AKVÁRIA