Uhličitan barnatý / Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný.

  • - - 2836600010 80 (0/1) : Uhličitan barnatý, o obsahu stroncia větším než 0,07% hmotnostních a obsahu síry větším než 0,0015% hmotnostních, v podobě prášku, lisovaných granul nebo kalcinovaných granul
  • - - 2836600090 80: Ostatní