PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ TEXTILIE.

  • 6001000000 80 (9/0) : Vlasové textilie, včetně textilií s "dlouhým vlasem" a smyčkových textilií, pletené nebo háčkované
  • 6002000000 80 (2/0) : Pletené nebo háčkované textilie o šířce nepřesahující 30|cm, obsahující 5|% hmotnostních nebo více elastomerových nití nebo kaučukových nití, jiné než čísla|6001
  • 6003000000 80 (5/0) : Pletené nebo háčkované textilie o šířce nepřesahující 30|cm, jiné než čísel|6001|nebo 6002
  • 6004000000 80 (2/0) : Pletené nebo háčkované textilie o šířce převyšující 30|cm, obsahující 5|% hmotnostních nebo více elastomerových nití nebo kaučukových nití, jiné než čísla|6001
  • 6005000000 80 (17/0) : Osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), jiné než čísel|6001|až 6004
  • 6006000000 80 (17/0) : Ostatní pletené nebo háčkované textilie