Rýže v plevách (neloupaná nebo surová).

  • - - 1006101000 80: K setí
  • - - 1006103000 10: Ostatní
  • - - - 1006103000 80: Kulatozrnná
  • - - - 1006105000 80: Střednězrnná
  • - - - 1006107100 10: Dlouhozrnná
  • - - - - 1006107100 80: S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
  • - - - - 1006107900 80: S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším