Butany / Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky.

Deutsch 1 Français 1 Svenska 1

  • - - - 2711131000 80: Pro specifické procesy
  • - - - 2711133000 80: Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 2711 13 10
  • - - - 2711139100 10: Pro jiné účely
  • - - - - 2711139100 80: O čistotě převyšující 90 %, avšak nižší než 95 %
  • - - - - 2711139700 80 (0/3) : Ostatní