Butany / Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky.

  • - - - 2711131000 80: Pro specifické procesy
  • - - - 2711133000 80: Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku|2711|13|10
  • - - - 2711139100 10: Pro jiné účely
  • - - - - 2711139100 80: O čistotě převyšující 90|%, avšak nižší než 95|%
  • - - - - 2711139700 80 (0/3) : Ostatní