Na podložce / Měděné fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,15 mm.

Deutsch 22 Français 2

Měděná lepící páska pro odstínění magnetického…

Měděná lepící páska pro odstínění magnetického a elektrického pole vnitřních částí televizorů.

Páska s obsahem mědi 99,9% je dodávána v rozměrech 40 x 30 x 0,07 mm, je nalepena na pryžové podložce a má na povrchu nanesenu vrstvu lepící hmoty.

Před namontováním do televize se odlepí od pryžové podložky a vlepí se do TV.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z MĚDI PÁSKA, STUŽKA, STUHA, PENTLE V PEVNÉ FORMĚ KOVOVÉ PLECHY PRO ELEKTRICKÉ OBVODY