Pokovené nebo potažené oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu.

  • - - - 7212502011 10: O šířce převyšující|500|mm
  • - - - - 7212502011 80: Po povrchové úpravě již dále neopracované
  • - - - - 7212502019 80: Ostatní
  • - - - 7212502090 80: O šířce nepřesahující|500|mm