Střednězrnná / Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená.

  • - - - - - 1006306310 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg
  • - - - - - 1006306320 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 5 kg, avšak nepřesahující 20 kg
  • - - - - - 1006306390 80: Ostatní