Ostatní / Polyamidy v primárních formách.

Deutsch 7 Français 2

  • - - 3908900010 80: Poly(iminomethylen-1,3-fenylenmethyleniminoadipoyl), v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39
  • - - 3908900030 80: Reakční produkt směsí oktadekankarboxylových kyselin polymerizovaných alifatickým polyetherdiaminem
  • - - 3908900055 80: Polymer 1,4-benzendikarboxylové kyseliny s 2-methyl-1,8-oktandiaminem a 1,9-nonandiaminem (CAS RN 169284-22-4)
  • - - 3908900070 80: Kopolymer s obsahem: - 1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 1477-55-0) a - kyseliny adipové (CAS RN 124-04-9), též s obsahem kyseliny isoftalové (CAS RN 121-91-5)
  • - - 3908900090 80: Ostatní