Ostatní / Polyamidy v primárních formách.

  • - - 3908900010 80: Poly(iminomethylen-1,3-fenylenmethyleniminoadipoyl), v jedné z forem uvedených v poznámce 6|b) ke kapitole 39
  • - - 3908900030 80: Reakční produkt směsí oktadekankarboxylových kyselin polymerizovaných alifatickým polyetherdiaminem
  • - - 3908900055 80: Polymer 1,4-benzendikarboxylové kyseliny s 2-methyl-1,8-oktandiaminem a 1,9-nonandiaminem|(CAS|RN|169284-22-4)
  • - - 3908900070 80: Kopolymer s obsahem: -|1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 1477-55-0) a -|kyseliny adipové (CAS RN 124-04-9), též s|obsahem kyseliny isoftalové (CAS|RN|121-91-5)
  • - - 3908900090 80: Ostatní