Z polyesterů / Ostatní / Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů.

  • - - - - 3921901005 80: Vlnité fólie a desky
  • - - - - 3921901010 80: Složené desky z poly(ethylentereftalátu) nebo z poly(butylentereftalátu), vyztužené skleněnými vlákny
  • - - - - 3921901020 80: Film z poly(ethylentereftalátu), na jedné nebo na obou stranách s vrstvou jednosměrných netkaných vláken poly(ethylentereftalátu) a impregnovaný polyuretanovou nebo epoxidovou pryskyřicí
  • - - - - 3921901030 80: Vícevrstvá fólie složená z: - polyethylentereftalátové fólie o tloušťce větší než 100 µm, avšak nejvýše 150 µm, - základní vrstvy z fenolového materiálu o tloušťce větší než 8 µm, avšak nejvýše 15 µm, - přilnavé vrstvy ze syntetické pryže o tloušťce větší než 20 µm, avšak nejvýše 30 µm a - průhledné polyethylentereftalátové fólie o tloušťce větší než 35 µm, avšak nejvýše 40 µm
  • - - - - 3921901090 80: Ostatní