Ostatní / Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů, v primárních formách; ostatní vinylové polymery v primárních formách.

English 1

  • - - - - 3905999010 80: Pro dutinové výplně, pro použití v některých typech letadel
  • - - - - 3905999081 10: Ostatní
  • - - - - - 3905999081 80: Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2): — o obsahu hydroxylových skupin 17,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a — se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6 mm
  • - - - - - 3905999092 80: Polymer vinylpyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, obsahující 97 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99 % hmotnostních vinylpyrrolidonu, ve formě roztoku ve vodě
  • - - - - - 3905999095 80: Hexadecylový nebo eikosylátový polyvinylpyrrolidon
  • - - - - - 3905999096 80: Polymer vinylformalu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39, o hmotnostně průměrné molekulové hmotnosti (M@w) 25 000 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 000 a obsahující: - 9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 13 % hmotnostních acetylových skupin vyjádřených jako vinylacetát a - 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,5 % hmotnostních hydroxy skupin vyjádřených jako vinylalkohol
  • - - - - - 3905999097 80: Povidon (INN)-jod (CAS RN 25655-41-8)
  • - - - - - 3905999098 80: Polyvinylpyrrolidon částečně substituován triakontyl skupinami, obsahující 78 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních triakontyl skupin
  • - - - - - 3905999099 80: Ostatní