Polytetrafluorethylen / Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách.

  • - - - 3904610020 80: Kopolymer tetrafluorethylenu a trifluor(heptafluorpropoxy)ethylenu, obsahující 3,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,6 % hmotnostních trifluor(heptafluorpropoxy)ethylenu a méně než 1 mg/kg extrahovatelných fluoridových iontů
  • - - - 3904610030 80: Polytetrafluorethylen, ve formě prášku, o měrném povrchu 8 m$2/g nebo více, avšak nejvýše 12 m$2/g, zrnitosti 10 % méně než 10 μm a 90 % méně než 35 μm a průměrné velikosti částic 20 μm
  • - - - 3904610090 80: Ostatní