Povrchově aktivní přípravky / Ostatní.

Deutsch 18 Nederlands 3 Polski 2 Română 1 Slovenščina 1

  • - - - 3402901010 80: Povrchově aktivní směs methyltri-C8-C10-alkylamoniumchloridů
  • - - - 3402901020 80: Směs dokusátu sodného (INN) a benzoátu sodného
  • - - - 3402901030 80: Povrchově aktivní přípravek složený ze směsi dokusátu sodného a ethoxylovaného  2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diolu (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)
  • - - - 3402901050 80: Povrchově aktivní přípravek složený ze směsi polysiloxanu a poly(ethylenglykolu)
  • - - - 3402901060 80: Povrchově aktivní přípravek obsahující {[(2-ethylhexyl)oxy]methyl}oxiran
  • - - - 3402901070 80: Povrchově aktivní přípravek obsahující ethoxylovaný 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)
  • - - - 3402901090 80 (0/1) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický přípravek snižující povrchové napětí vody používaný jako flotační činidlo.

Vzhled: olejovitá kapalina nažloutlé až červenohnědé barvy s charakteristickým aromatickým zápachem.

Složení: směs vyšších alifatických alkoholů a jejich destilačních zbytků C4-C10 (20-45 %), redestilátů lehkého oleje vroucích v rozmezí 160-180 °C - aromatické uhlovodíky C9-12 (50-70 %), nasycených a nenasycených mastných kyselin rostlinných olejů C12-C21 (max. 10 %) obsahující organické povrchově aktivní prostředky.

Obsažené organické povrchově aktivní prostředky po smísení s vodou v koncentraci 0,5 % při teplotě 20 °C a ponechání v klidu po dobu jedné hodiny při téže teplotě, tvoří průhlednou nebo průsvitnou kapalinu nebo stabilní emulzi bez oddělování nerozpustné látky a snižují povrchové napětí vody na 4,5 x 10-2 N/m (45 dynů/cm) nebo méně.

Způsob výroby: míchání příslušných surovin a komponent ve stanoveném poměru v nádrži do vytvoření homogenní směsi.

Použití zboží: k flotaci uhlí, např. pro flotační rozdružování černého jemnozrnného uhlí a černouhelných kalů zpěňováním ve flotátorech v úpravnách uhlí.

Balení: v autocisternách nebo železničních cisternách, popř. v plastových kontejnerech 1 m3.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI UHLOVODÍKY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY MASTNÉ KYSELINY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY ALKOHOLY