Na bázi škrobových látek / Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

  • - - 3809101000 80 (0/3) : Obsahující méně než 55 % hmotnostních těchto látek
  • - - 3809103000 80: Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek
  • - - 3809105000 80: Obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek
  • - - 3809109000 80: Obsahující 83 % hmotnostních nebo více těchto látek