Ostatní / Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách.

Deutsch 1

  • - - - - 3904698010 80: Pro dutinové výplně, pro použití v některých typech letadel
  • - - - - 3904698081 10: Ostatní
  • - - - - - 3904698081 80: Poly(vinylidenfluorid) (CAS RN 24937-79-9)
  • - - - - - 3904698085 80: Kopolymer ethylenu s chlortrifluorethylenem, též modifikovaný hexafluorisobutylenem, práškový, též obsahující plniva
  • - - - - - 3904698093 80: Kopolymer ethylenu s chlortrifluorethylenem, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39
  • - - - - - 3904698094 80: Kopolymer ethylenu a tetrafluorethylenu
  • - - - - - 3904698096 80: Polychlortrifluorethylen, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) a b) ke kapitole 39
  • - - - - - 3904698097 80: Kopolymer chlortrifluorethylenu a vinylidendifluoridu
  • - - - - - 3904698099 80: Ostatní