Ostatní / Žula / Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801; mozaikové kostky a podobné výrobky, z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; uměle barvená zrna, odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice).

Deutsch 8 Slovenčina 1 Svenska 1

  • - - - - 6802939010 80: Ručně vyrobené, vyřezávané
  • - - - - 6802939090 80 (0/1) : Ostatní