Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu.

  • - - - - - 1513293020 80: Olej z palmových jader pro výrobu: - technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10, - methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916, - mastných alkoholů položek 2905 17, 2905 19 a 3823 70, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků, - mastných alkoholů položky 2905 16, čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků, - kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00, - zboží čísla 3401 nebo - mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915
  • - - - - - 1513293090 80: Ostatní