Hydraulické oleje / Ostatní / Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje.

Deutsch 3 English 2 Español 1 Italiano 1 Latviešu 6 Slovenčina 1 Slovenščina 10

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický olej, jenž byl získán z destilační frakce olejové, která vzniká při vakuové destilaci minerálních olejů v rafinériích.

Produkt obsahuje 90 - 95 % minerálních olejů a aditiva (methakrylát kopolymer, alkyldithiophosphate zinku, alkylfenol).

Zboží vyhovuje charakteristice mazacích olejů. Účel použití: používá se v hydraulických zařízeních jako kapalina na přenášení, resp. násobení tlaku v těchto zařízeních.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI ADITIVA PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ TĚŽKÉ OLEJE MAZACÍ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický olej, jenž byl získán z destilační frakce olejové, která vzniká při vakuové destilaci minerálních olejů v rafinériích.

Produkt obsahuje 90 - 99 % minerálních olejů a aditiva (alkyldithiophosphate zinku, alkylfenol).

Zboží vyhovuje charakteristice mazacích olejů. Účel použití: používá se v hydraulických zařízeních jako kapalina na přenášení, resp. násobení tlaku v těchto zařízeních.

Číslo ZISZ:
CZ35-0942-2016.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI ADITIVA PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ TĚŽKÉ OLEJE MAZACÍ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický olej, jenž byl získán z destilační frakce olejové, která vzniká při vakuové destilaci minerálních olejů v rafinériích.

Produkt splňuje charakteristiku mazacích olejů. Účel použití: používá se v hydraulických zařízeních jako kapalina na přenášení, resp. násobení tlaku v těchto zařízeních.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ TĚŽKÉ OLEJE HYDRAULICKÉ MAZACÍ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE