Pro skladování zmrazených potravin.

  • - - - - 8418501110 80: Předem naplněná částečně fluorovanými uhlovodíky (HFC)
  • - - - - 8418501190 80: Ostatní