Proudových motorů nebo turbovrtulových pohonů.

  • - - - 8411910010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - 8411910020 80: Určené pro vybavení letadel dovážených beze cla nebo sestrojené ve Společenství
  • - - - 8411910090 80: Ostatní