Ropné pryskyřice, kumaronové pryskyřice, indenové pryskyřice, kumaron-indenové pryskyřice a polyterpeny.

  • - - 3911100010 80: Pro dutinové výplně, pro použití v některých typech letadel
  • - - 3911100081 80: Nehydrogenovaná uhlovodíková pryskyřice získaná polymerizací více než 75 % hmotnostních cykloalifatických alkenů C5-C12 a více než 10 %, avšak nejvýše 25 % hmotnostních aromatických alkenů, kterou vzniká uhlovodíková pryskyřice: - s jodovým číslem vyšším než 120 a - s hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice vyšší než 10 pro čistý produkt - s hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice vyšší než 8 pro 50 % hm. roztok v toluenu (stanoveno metodou ASTM D6166)
  • - - 3911100090 80 (0/1) : Ostatní