S objemem převyšujícím 400 litrů, avšak nepřesahujícím 800 litrů.

  • - - - 8418308010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - 8418308091 10: Ostatní
  • - - - - 8418308091 80: Předem naplněná částečně fluorovanými uhlovodíky (HFC)
  • - - - - 8418308099 80: Ostatní