Ostatní / Herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin.

  • - - - - - 3808932740 80: Přípravek sestávající ze suspenze tepraloxydimu (ISO) obsahující: - 30 % hmotnostních nebo více tepraloxydimu (ISO) a  - nejvýše 70 % hmotnostních ropné frakce tvořené aromatickými uhlovodíky
  • - - - - - 3808932790 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o herbicidní přípravek na ochranu rostlin, který je ve formě kapalného koncentrátu.

Účinnou látkou je glyfosát (obsah účinné látky 360 g/1 litr). Vzhled: nažloutlá čirá kapalina, bez zápachu.

Účel a způsob použití: po zředění vodou se aplikuje postřikem. Zboží je určeno pro použití v zemědělství, lesnictví a při údržbě ploch; používá se k hubení plevelů, k likvidaci nežádoucí vegetace a k desikaci.

Balení: přípravek je předkládán v obalech, ve kterých je prodáván konečnému spotřebiteli (zemědělské podniky a farmáři) - v HDPE IBC kontejnerech se šroubovacím uzávěrem.

Kontejnery jsou označeny etiketou s názvem výrobku a informacemi o zboží a způsobu použití. Balení obsahuje 1000 litrů přípravku.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY KONCENTROVANÉ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o herbicidní přípravek na ochranu rostlin, který je ve formě kapalného koncentrátu.

Účinnou látkou je glyfosát (obsah účinné látky 360 g/1 litr). Vzhled: nažloutlá čirá kapalina, bez zápachu.

Účel a způsob použití: po zředění vodou se aplikuje postřikem. Zboží je určeno pro použití v zemědělství, lesnictví a při údržbě ploch; používá se k hubení plevelů, k likvidaci nežádoucí vegetace a k desikaci.

Balení: přípravek je předkládán v obalech, ve kterých je prodáván konečnému spotřebiteli (zemědělské podniky a farmáři) - v HDPE kanystrech po 20 litrech.

Kanystry jsou označeny etiketou s názvem výrobku a informacemi o zboží a způsobu použití.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ JAKO KAPALINA SMĚSI CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY KONCENTROVANÉ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ