Roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole.

  • - - - 3208101010 80: Termoplastická polyesterová kopolymerová pryskyřice o obsahu pevných částic 30|% nebo větším, avšak nejvýše 50|%, v|organických rozpouštědlech
  • - - - 3208101090 80: Ostatní