Tuňák velkooký (Thunnus obesus).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0302341000 80: Pro průmyslové zpracování výrobků čísla|1604
  • - - - 0302349000 80: Ostatní