Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0304430010 80: Z platýse obrovského (Reinhardtius hippoglossoides) a platýse atlantského (Hippoglossus hippoglossus)
  • - - - 0304430090 80: Ostatní