Ostatní / Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0303391000 80: Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus)
  • - - - 0303393000 80: Ryby rodu Rhombosolea
  • - - - 0303395000 80: Ryby druhu Pelotreis flavilatus a Peltorhamphus novaezelandiae
  • - - - 0303398500 80 (2/0) : Ostatní