Ostatní / Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy).

Deutsch 2 Français 5 Nederlands 3

 • - - - - 2933698013 80: Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší
 • - - - - 2933698015 80: 2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)
 • - - - - 2933698017 80: Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)
 • - - - - 2933698030 80: 1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)
 • - - - - 2933698040 80: Troklosen sodný (INNM) (CAS RN 2893-78-9)
 • - - - - 2933698050 80: 1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)
 • - - - - 2933698055 80: Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)
 • - - - - 2933698060 80: Kyanurová kyselina (CAS RN 108-80-5)
 • - - - - 2933698065 80: 1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion trisodná sůl (CAS RN 17766-26-6)
 • - - - - 2933698070 80: Kyselina trichlorisokyanurová, nazývaná také "symclosene" podle mezinárodních nepatentovaných názvů (INN)
 • - - - - 2933698075 80: Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)
 • - - - - 2933698080 80: Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)
 • - - - - 2933698090 80: Ostatní