Lakový benzin (White spirit) / Lehké oleje a přípravky.

  • - - - - - - 2710122111 10: Směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10 % (v/v)
  • - - - - - - - 2710122111 80: k použití jako palivo
  • - - - - - - - 2710122119 80: k jinému použití
  • - - - - - - 2710122190 80 (0/2) : Ostatní