Stuhy bez útku sestávající z osnovy spojené lepidlem (bolduky).

Français 2

  • - - 5806400010 80: Z juty nebo ostatních textilních lýkových vláken patřících do čísla  5303
  • - - 5806400090 80: Ostatní