Sloučeniny obsahující ve struktuře benzothiazolový kruhový systém (též hydrogenovaný), dále nekondenzovaný.

  • - - 2934202000 80: Di(benzothiazol-2-yl)disulfid; benzothiazol-2-thiol (merkaptobenzothiazol) a jeho soli
  • - - 2934208000 80 (7/0) : Ostatní