Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 0713100000 80 (2/0) : Hrách setý (Pisum sativum)
 • - 0713200000 80: Cizrna
 • - 0713310000 10: Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)
 • - - 0713310000 80: Fazole druhů Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek
 • - - 0713320000 80: Fazole Adzuki (Phaseolus nebo Vigna angularis)
 • - - 0713330000 80 (2/0) : Fazole obecné (Phaseolus vulgaris)
 • - - 0713340000 80: Vigna podzemní (Vigna subterranea nebo Voandzeia subterranea)
 • - - 0713350000 80: Vigna čínská (Vigna unguiculata)
 • - - 0713390000 80: Ostatní
 • - 0713400000 80 (0/1) : Čočka
 • - 0713500000 80 (2/0) : Boby (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
 • - 0713600000 80: Kajan indický (Cajanus cajan)
 • - 0713900000 80 (2/0) : Ostatní