Svařované / Ze slitin hliníku / Hliníkové trouby a trubky.

Deutsch 5

  • - - - 7608202010 80: S připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné k vedení plynů nebo kapalin, pro použití v civilních letadlech
  • - - - 7608202020 80: Trouby, trubky, připravené k montáži, používané jako hydraulické potrubí pro paliva nebo maziva v určitých typech letadel
  • - - - 7608202030 80: Sestava pro dodávku stlačeného vzduchu, též s rezonátorem, sestávající alespoň z: - jedné pevné hliníkové trubky, též s montážní konzolou, - jedné pružné pryžové hadice a - jedné kovové svorky pro použití při výrobě zboží kapitoly 87
  • - - - 7608202090 80: Ostatní