Syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech; směsi výrobků čísla 4001 s výrobky tohoto čísla, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 4002110000 10: Styren-butadienový kaučuk (SBR); karboxylovaný styren-butadienový kaučuk (XSBR)
 • - - 4002110000 80: Latex
 • - - 4002190000 80 (4/0) : Ostatní
 • - 4002200000 80: Butadienový kaučuk (BR)
 • - 4002310000 10: Isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR); halogenisobuten-isoprenový kaučuk (CIIR nebo BIIR)
 • - - 4002310000 80: Isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR)
 • - - 4002390000 80: Ostatní
 • - 4002410000 10: Chloroprenový (chlorbutadienový) kaučuk (CR)
 • - - 4002410000 80: Latex
 • - - 4002490000 80: Ostatní
 • - 4002510000 10: Akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR)
 • - - 4002510000 80: Latex
 • - - 4002590000 80: Ostatní
 • - 4002600000 80: Isoprenový kaučuk (IR)
 • - 4002700000 80: Nekonjugovaný dienový ethylenpropylenový kaučuk (EPDM)
 • - 4002800000 80: Směsi výrobků čísla 4001 s výrobky tohoto čísla
 • - 4002910000 10: Ostatní
 • - - 4002910000 80: Latex
 • - - 4002990000 80 (2/0) : Ostatní