Ostatní / Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu.

  • - - - 3502191000 80: Nezpůsobilý nebo učiněný nezpůsobilým k lidskému požívání
  • - - - 3502199000 80: Ostatní