Ostatní / Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - - 2914199020 80: 2-Heptanon (CAS RN 110-43-0)
  • - - - - 2914199030 80: 3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)
  • - - - - 2914199040 80: 2-Pentanon (CAS RN 107-87-9)
  • - - - - 2914199050 80: Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) pro použití při výrobě systémů stabilizátorů ve formě tablet
  • - - - - 2914199090 80: Ostatní