Piliny, třísky a granule, tříděné podle velikosti; prášek.

Deutsch 1 Français 2 Slovenčina 2

  • - - 8104300020 10: Magnesiový prášek o velikosti částic nejméně 0,2 mm, avšak nejvýše 0,8 mm
  • - - - 8104300020 80: o čistotě 98% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,5%
  • - - - 8104300035 80: o čistotě vyšší než 99,5 % hmotnostních, 
  • - - - 8104300040 80: Ostatní
  • - - 8104300090 80: Ostatní