BUTADIEN.

BUTADIEN 32 BUTADIENE 10 BUTADIÉN 6 BUTADIEN 11

Dle deklarovaných údajů se jedná o radiální…

Dle deklarovaných údajů se jedná o radiální styren-butadien-styrenový kopolymer (SBS), který je vyroben polymerací styrenu a butadienu v organickém rozpouštědle.

Produkt je ve formě granulí. Zboží se používá jako příměs do asfaltového pojiva vozovky a je určeno na místa, kde dochází k pohybům, jako nájezdy mostů, ke snížení hlučnosti na vozovkách městských komunikací, dálnic a podobně.

Dále se používá při výrobě polymerem modifikovaných asfaltových pojiv využívaných při výrobě hydroizolačních pásů a lepenek.

Zboží je baleno do big bagu a dodáváno v kontejneru.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JINÉ NEŽ BALENÉ PRO DROBNÝ PRODEJ KOPOLYMERY SYNTETICKÝ KAUČUK STYREN JAKO PRIMÁRNÍ FORMA JAKO GRANULE BUTADIEN

Dle deklarovaných údajů se jedná o lineární…

Dle deklarovaných údajů se jedná o lineární styren-butadien-styrenový kopolymer (SBS), který je vyroben polymerací styrenu a butadienu v organickém rozpouštědle.

Produkt je ve formě granulí. Zboží se používá jako příměs do asfaltového pojiva vozovky a je určeno na místa, kde dochází k pohybům, jako nájezdy mostů, ke snížení hlučnosti na vozovkách městských komunikací, dálnic a podobně.

Dále se používá při výrobě polymerem modifikovaných asfaltových pojiv využívaných v pozemním stavitelství.

Zboží je baleno v big bagu a dodáváno v kontejnerech.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JINÉ NEŽ BALENÉ PRO DROBNÝ PRODEJ KOPOLYMERY SYNTETICKÝ KAUČUK STYREN JAKO PRIMÁRNÍ FORMA JAKO GRANULE BUTADIEN

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek s elastickými vlastnostmi ve tvaru prstence s kruhovým průřezem (o-ring). Výrobek není zhotoven z lehčeného kaučuku. Účel použití: těsnění. Materiál: kopolymer akrylonitrilu a butadienu (Buna-N, NBR), pomocné látky (barviva, plniva).

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ELASTICKÉ TĚSNĚNÍ SYNTETICKÝ KAUČUK AKRYLONITRIL BUTADIEN