JAKO KUSY.

I STYKKER 19 IN STÜCKEN 104 ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 AS PIECES 47 PALANA 8 EN MORCEAUX 95 IN PEZZI 4 IN STUKKEN 87 AKO KUSY 2 V KOSIH 3 I BITAR 8

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - terčové targety lisované. Jedná se o targety ve tvaru kruhu s průměrem od 10 do 400 mm a tloušťkou od 0,1 do 2,9 mm.

Způsob výroby targetů: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku, vylisování terče o požadovaném průměru na výstředníkovém lisu.

Druhy použitých drahých kovů: zlato a slitiny s převahou zlata. Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenkévrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ JAKO KUSY ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - planární targety kusové. Způsob výroby: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku a frézování na požadované rozměry.

Druhy použitých drahých kovů: zlato, slitiny s převahou zlata, stříbro, slitiny s převahou stříbra, platina, slitiny platiny s převahou platiny, paladium a slitiny paladia s převahou paladia.

Rozměry: délka do 1000 mm, tloušťka do 40 mm, šířka do 500 mm. Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenké vrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ JAKO KUSY ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - planární targety v setech. Jedná se o set několika kusových planárních targetů.

Způsob výroby: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku, řezání desek a frézování na požadované rozměry.

Druhy použitých drahých kovů: zlato, slitiny s převahou zlata, stříbro, slitiny s převahou stříbra, platina, slitiny platiny s převahou platiny, paladium a slitiny paladia s převahou paladia.

Rozměry: délka do 4000 mm, tloušťka do 40 mm, šířka do 500 mm. Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenké vrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ JAKO KUSY ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - planární targety pájené. Způsob výroby: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku a frézování na požadované rozměry, pájení s nosičem.

Nosičem jsou různé kovové materiály, ve většině případů měděná deska. Druhy použitých drahých kovů: zlato, slitiny s převahou zlata, stříbro, slitiny s převahou stříbra, platina, slitiny platiny s převahou platiny, paladium a slitiny paladia s převahou paladia.

Rozměry: délka do 4000 mm, tloušťka do 40 mm, šířka do 500 mm. Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenké vrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ JAKO KUSY ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE