JAKO KUSY.

I STYKKER 19 IN STÜCKEN 84 ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 AS PIECES 44 PALANA 8 EN MORCEAUX 94 IN PEZZI 4 IN STUKKEN 87 AKO KUSY 2 V KOSIH 3 I BITAR 8

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - planární targety kusové. Způsob výroby: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku a frézování na požadované rozměry.

Druhy použitých drahých kovů: zlato, slitiny s převahou zlata, stříbro, slitiny s převahou stříbra, platina, slitiny platiny s převahou platiny, paladium a slitiny paladia s převahou paladia.

Rozměry: délka do 1000 mm, tloušťka do 40 mm, šířka do 500 mm. Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenké vrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ JAKO KUSY ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - planární targety v setech. Jedná se o set několika kusových planárních targetů.

Způsob výroby: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku, řezání desek a frézování na požadované rozměry.

Druhy použitých drahých kovů: zlato, slitiny s převahou zlata, stříbro, slitiny s převahou stříbra, platina, slitiny platiny s převahou platiny, paladium a slitiny paladia s převahou paladia.

Rozměry: délka do 4000 mm, tloušťka do 40 mm, šířka do 500 mm. Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenké vrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ JAKO KUSY ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - planární targety pájené. Způsob výroby: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku a frézování na požadované rozměry, pájení s nosičem.

Nosičem jsou různé kovové materiály, ve většině případů měděná deska. Druhy použitých drahých kovů: zlato, slitiny s převahou zlata, stříbro, slitiny s převahou stříbra, platina, slitiny platiny s převahou platiny, paladium a slitiny paladia s převahou paladia.

Rozměry: délka do 4000 mm, tloušťka do 40 mm, šířka do 500 mm. Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenké vrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ JAKO KUSY ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - planární targety montované do nerezových lišt.

Jedná se o kusové targety, které jsou za pomoci šroubů montovány do nerezových lišt, tím dojde ke vzniku jednoho velkého monolitického planárního targetu.

Způsob výroby kusových targetů: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku a frézování na požadované rozměry.

Druhy použitých drahých kovů: stříbro, slitiny s převahou stříbra. Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenké vrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ JAKO KUSY ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE