Z chemických vláken / Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky.

  • - - - 5601221000 80: Náviny o průměru nepřesahujícím 8 mm
  • - - - 5601229000 80: Ostatní