Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahujících 85 % hmotnostních nebo více syntetických střižových vláken.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 5512110000 10: Obsahující 85 % hmotnostních nebo více polyesterových střižových vláken
  • - - 5512110000 80: Nebělené nebo bělené
  • - - 5512190000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 5512210000 10: Obsahující 85 % hmotnostních nebo více akrylových nebo modakrylových střižových vláken
  • - - 5512210000 80: Nebělené nebo bělené
  • - - 5512290000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 5512910000 10: Ostatní
  • - - 5512910000 80: Nebělené nebo bělené
  • - - 5512990000 80 (2/0) : Ostatní