O tloušťce 0,35 mm nebo větší.

  • - - - - - 7211233010 80: O šířce převyšující 500 mm
  • - - - - - 7211233091 10: O šířce nepřesahující 500 mm
  • - - - - - - 7211233091 80: Ve svitcích určených k výrobě pocínovaného plechu
  • - - - - - - 7211233099 80: Ostatní