Z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 k této kapitole.

  • - - - - 4420909111 10: Ručně vyrobené
  • - - - - - 4420909111 80: Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru
  • - - - - - 4420909119 80: Ostatní
  • - - - - 4420909191 10: Ostatní
  • - - - - - 4420909191 80: Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru
  • - - - - - 4420909199 80: Ostatní