Ostatní, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované.

Deutsch 1

  • - - 7215501100 10: Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku
  • - - - 7215501100 80: Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu
  • - - - 7215501900 80: Ostatní
  • - - 7215508000 80: Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku