Toluen / Cyklické uhlovodíky / ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE.

Français 1 Slovenčina 1

Dle údajů žadatele se jedná o technický čistič.…

Dle údajů žadatele se jedná o technický čistič. Popis výrobku, deklarované složení a použití: Bezbarvá čirá nízkoviskózní kapalina se zápachem po organických rozpouštědlech.

Jedná se o homogenizovaný technický toluen o čistotě více než 95 % hm., který se používá na čištění a odmašťování kovových předmětů před lakováním.

Další obsažené látky nejsou do výrobku záměrně přidávány. Jejich přítomnost vyplývá z výrobního procesu a nečiní výrobek vhodným spíše pro specifické než pro všeobecné použití.

Balení výrobku: lakovka s uzávěrem 83/115 (0,42 litru), láhev 99160 (0,70 litru), kanystr 157/232/160 (4,00 litry), kanystr 157/232/310 (9,00 litrů) a plechový sud (170 litrů)

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA ORGANICKÉ SLOUČENINY K ČIŠTĚNÍ TOLUEN K ODMAŠTĚNÍ