Uzenky a salámy, suché nebo roztíratelné, tepelně neupravené.

* Clo aplikované na párky dovážené v nádobách které obsahují konzervační prostředek je vybíráno podle čisté váhy, po odečtení váhy tekutiny.

  • - - - 1601009110 80: Ze zvířat pod čísly 0101 až 0104 s výjimkou divokých prasat
  • - - - 1601009190 80: Ostatní